Lopen voor KiKa

Hoe gaaf is het…….
om samen hard te lopen
om met elkaar hard te lopen voor een goed doel
om sponsoren te vinden die het goede doel ondersteunen
om de finish te halen van de 5 en 10 kilometer
om het voor elkaar te hebben 2500 Euro aan KIKA te schenken!
om dit als team Rotary Rotterdam Alexander te doen
om de sponsoren hartelijk te danken voor hun bijdrage

Marja Davids is de nieuwe voorzitter

marja-davidsMarja Davids is de nieuwe voorzitter bij Rotary Rotterdam Alexander.
Op de vraag waarom ze ja heeft gezegd op het voorzitterschap, vertelt ze dat Rotary in een veranderingsproces zit.

Basisgedachte Rotary
“Ooit zijn er in het verleden mooie regels en richtlijnen bedacht, waar Rotary en haar leden aan moeten voldoen”, aldus Marja Davids, “maar het is van belang om nieuwe wegen te zoeken om aansluiting te houden bij de steeds sneller veranderende maatschappij. Welke behoeften leven er? Hoe is de tijdgeest? Hoe kunnen wij daar invulling aan geven?”
Als directeur/eigenaar van Kootsjhuys, is zij gewend te denken in mogelijkheden en vindt zij het een uitdaging om met de leden samen te zoeken naar innovatie en vernieuwing. Lees verder “Marja Davids is de nieuwe voorzitter”

Grenslandpad

GRENS1In het weekend van 22 en 23 oktober 2016 starten een aantal leden van Rotary Club Rotterdam Alexander (diverse met hun partner) met de eerste twee etappes van de Grenslandpad. Een wandeling van 363 km, die loopt van Sluis in Zeeland naar Thorn in Limburg. Twee keer per jaar een weekend aan de wandel. Een mooie manier om de “fellowship-gedachte” van Rotary vorm te geven.

Voorheen is gezamenlijk, verspreid over een aantal jaren, het Pieterpad gelopen. Dit Grenslandpad is het vervolg hierop.

Nieuw bestuur 2016-2017

bestuur 2016-2017
Bestuur 2016 2017
De Algemene Ledenvergadering (ALV) van 27 juni 2016 staat in het teken van bestuursoverdracht. Het jaarverslag 2015/2016 wordt toegelicht. Sonja draagt voorzittershamer en de versierselen over aan Marja. En het nieuwe bestuur wordt geinstalleerd.
Op de foto vlnr Sonja (uittredend voorzitter), Frits-Jan (penningmeester), Marja (nieuwe voorzitter), Frans (secretaris), Gerard (sergeant-at-arms) en Andries (inkomend voorzitter).
Marja geeft een toelichting op het meerjarenplan 2016-18 en presenteert het organigram 2016-17 met volledig overzicht commissies e.d.

Laurentiusdag

ROTTERDAM - Laurentiusdag 2015 Green screen: Bagchus Fotografie
ROTTERDAM – Laurentiusdag 2015 Green screen: Bagchus Fotografie

Zaterdag 10 oktober 2015 was in de Van Nellefabriek een giga-3-gangendiner georganiseerd door Laurentiusdag en Samen010. Meer dan 700 mensen, die helaas genoodzaakt zijn gebruik te maken van de Voedselbank, werden hier gefeteerd op een feestelijke avond. Zo´n 180 vrijwilligers hielpen mee deze avond tot een succes te maken.
Ook van onze club was er een mooie delegatie enthousiaste helpers aanwezig, getuige deze teamfoto!

Nieuwe voorzitter Rotary Alexander 2015/2016

Sonja zwaait voortaan de hamer_300Maandag 29 juni is de nieuwe voorzitter van Rotary Rotterdam Alexander geïnstalleerd. Sonja de Pauw Gerlings ontvangt uit handen van Huub Fabels, voorzitter van de afgelopen periode, de “ambtsketting” en de bijbehorende voorzittershamer.

Bij de Rotary is het de gewoonte dat elk jaar de voorzitter “roteert”. Dat is waar oorspronkelijk de naam van de Rotary op is gebaseerd. Op die manier kan elk lid zijn/haar bijdrage leveren aan deze actieve club. Huub Fabels kijkt terug op een mooi jaar. Lees verder “Nieuwe voorzitter Rotary Alexander 2015/2016”

Drie nieuwe leden

nieuwe leden 6-2015 300Maandag 15 juni 2015 heeft voorzitter Huub Fabels drie nieuwe leden geinstalleerd (van links naar rechts Huub, Brigitte, Jorin en Petra).
Jeroen Collette van Rotary Culemborg heeft een presentatie gehouden over JobRotary. Uiteraard hoort daar het uitwisselen van vaantjes bij.
De dames Van Vliet en Kooiman van de stichting Super-Actief ontvingen uit handen van Huub een cheque van € 1.000. Het geld wordt besteed aan een kinderkamp voor kinderen uit West-Kralingen en Crooswijk, die anders geen vakantie zouden hebben. Dit jaar zullen 46 kinderen deelnemen aan het kamp in Geffen. Het kamp wordt geheel door vrijwilligers gerund. Mooi initiatief!

Familiehuis Daniel den Hoed

Familiehuis-daniel-den-hoed

Het Familiehuis Daniel den Hoed wil onderdak bieden aan familieleden van kankerpatiënten die worden behandeld in het Erasmus MC. In de directe nabijheid van het ziekenhuis kan men in het familiehuis logeren voor korte of langere tijd om dichtbij hun partner, familielid of vriend te zijn.

Het Familiehuis biedt rust en een eigen plek: warm, betaalbaar en vooral dichtbij. Gasten betalen een eigen bijdrage voor hun verblijf, maar die bijdrage wil men het liefst zo laag mogelijk houden. Het Familiehuis is een onafhankelijke stichting die geen geld ontvangt van overheden of het ziekenhuis. Men is helemaal afhankelijk van de giften van donateurs.

Emma at work

EaW - logo web

Voor één op de tien kinderen verloopt de weg naar volwassenheid anders dan die voor de andere negen. Door een lichamelijke chronische ziekte of lichamelijke handicap hebben deze kinderen soms meer dan de helft van hun leven doorgebracht in wachtkamers, ziekenhuizen of thuis op de bank. Van jongsaf aan hebben ze leren knokken om te overleven. Dat overleven gaat door de stand van de medische wetenschap gelukkig steeds beter. Maar het is voor deze groep kinderen doorgaans zwaar om naast hun ziekte of beperking onderwijs te volgen en ‘gewoon’ mee te doen met hun leeftijdsgenootjes. Dat ‘meedoen’ blijkt steeds lastiger naarmate ze ouder worden. Anderen gaan zelfstandig wonen, hebben hun eerste ‘echte’ baan en werken aan hun toekomst.

Voor jongeren met een chronische ziekte of handicap is dat niet vanzelfsprekend. Vooral het vinden van een baan blijkt een struikelblok, meer dan de helft van deze jongeren is werkloos. Terwijl werkervaring juist zo belangrijk is om verder te komen op de arbeidsmarkt en actief deel te nemen aan de maatschappij.

Met deze constatering werd in 2006 de stichting Emma at Work opgezet door het Emma Kinderziekenhuis AMC. Een stichting, met als doel jongeren met een lichamelijke chronische ziekte of lichamelijke beperking te helpen aan werkervaring door ze te bemiddelen naar een passende bijbaan, vakantiebaan of vaste baan. Om zo te leren, ervaren en ontdekken. En op die manier meer kans te maken op een beter, zelfstandiger en onafhankelijker leven.

Webpagina van Emma at work

Onze club steunt Emma at work met de opbrengsten van het “Filmproject 2014“.

Sposa Child

sposa-child-logo

SPOSA CHILD is een kleine, charitatieve en humani­taire stichting met als doel geld bijeen te brengen om ondersteuning te bieden aan kinderen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik in de provincie Negros in de Filippijnen. Lees verder “Sposa Child”

Filmproject

Filmproject Koemba, de zebra die zijn strepen kwijt is

Rotary Rotterdam Alexander organiseert elk jaar een voorpremière van een leuke en leerzame familiefilm samen met Pathé Schouwburgplein.

Op 15 juni 2014 werd de film Koemba (Nederlands gesproken voor kinderen vanaf 6 jaar) getoond in de grote zaal van het Pathé Schouwburgplein. Doordat de entree tickets aan Rotary Rotterdam Alexander gratis ter beschikking worden gesteld, kwam de gehele opbrengst van dit Filmproject ten goede aan de stichting SPOSA Child (onderwijs bieden aan kinderen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik in de Filipijnen) en Emma at Work (jongeren met een handicap helpen aan werkervaring). Lees verder “Filmproject”

Jarige Job

jarige-job

Wist u dat in Nederland ruim 60.000 kinderen hun verjaardag niet kunnen vieren? Gewoon omdat er thuis te weinig geld is. Op de mooiste dag van het jaar krijgen zij geen cadeautje, hangen er geen vrolijke ballonnen en kunnen ze niet trakteren op school. Uit schaamte melden ze zich soms zelfs ziek.

Jarige Job maakt een einde aan dit verjaardagsleed en trakteert kinderen uit de armste gezinnen in de samenleving op een leuke dag. Jarige Job geeft geen geld maar een Verjaardagsbox met alles erop en eraan. Zoals versiering, traktaties voor de klas en de leraren, wat lekkers voor de visite en natuurlijk een mooi cadeau.

Webpagina van Jarige Job

Onze club heeft Stichting Jarige Job gesteund met de opbrengsten van het “Wijnproject 2013“.

Gastpresentatie SPOSA

sposa-child-logo

Gastspreker op 16 september 2013 was Marilyn Tinsay. Marilyn Tinsay is voorzitter van de stichting SPOSA (Save and Protect Our Sexually-Abused Child). De stichting heeft als doel geld bijeen te brengen om ondersteuning te bieden aan kinderen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik in de Porvincie Negros in de Filippijnen.

Het geld dat we als Rotary club op gaan halen met het Filmproject 2013-2014 zal gedeeltelijk voor deze stichting zijn.