Bestuurswissel 2018-2019

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 25 juni 2018 is het nieuwe bestuur van Rotary Rotterdam Alexander geïnstalleerd. Andries Ponsteen draagt de voorzittershamer en –ketting over aan Wendy Voorwinde, terwijl Wim Hoebée het als secretaris overneemt van Frans Rosen Jacobs. Martine Dekker is inkomend voorzitter. Frits-Jan Groenewold  (penningmeester), Sineke Staal (sergeant at arms) en Dick Launspach (algemeen lid) blijven nog een jaar op hun post.

Het thema voor het komend Rotary-jaar is ‘’ENERGIE(K)’’.

Helaas nemen we officieel afscheid van Monika Adler. Ze ontvangt een fraaie oorkonde, prachtige bloemen en wordt in een korte speech heel hartelijk bedankt voor haar jarenlange inzet voor de club.