Bestuurswisseling

Bestuurswisseling

Maandagavond (8-7-2013) vond de bestuurswisseling plaats van Rotaryclub Rotterdam-Alexander. Op de vaste locatie De Schone Lei aan de Kralingse Plas overhandigde de vertrekkend voorzitter Peter Faasen de ketting met de bijbehorende voorzittershamer aan Marie-Louise Oosterloo. Peter Faasen blikte kort terug op het afgelopen jaar, waarin verschillende projecten uitgevoerd zijn. Zoals enkele succesvolle fundraise-projecten, waardoor diverse goede doelen gesteund werden. Andere activiteiten, bijvoorbeeld het lopen van een deel van het Pieterpad, voor de onderlinge verbondenheid. Verder een geslaagd wijnproject, waarvan de opbrengst naar een project in Riga (Letland) gaat.
Marie-Louise Oosterloo dankte Peter hartelijk voor zijn bruisende en energieke manier waarop hij het afgelopen jaar Rotary Rotterdam-Alexander heeft geleid. Zij ontvouwde haar jaarplan met het thema “Rotary Voedt”. Daarin wordt een nieuwe koers gevaren. Het goede blijft behouden, aangevuld met enkele nieuwe activiteiten.

Rotary is een wereldwijd vrijwilligersnetwerk (al sinds 1905) van gewone mensen, die met elkaar in staat zijn om buitengewone dingen te doen. Met lokale clubs over de hele wereld. In Rotterdam zijn meerdere Rotaryclubs actief, waaronder Rotterdam-Alexander.
Het doel van Rotary is het aanmoedigen en bevorderen van het ideaal van dienstvaardigheid. Dit zonder onderscheid naar ras, geloof of politieke overtuiging.
Die idealen worden gerealiseerd op verschillende manieren. Onder andere door zich in te zetten voor het welzijn van de lokale gemeenschap. Al dan niet in samenwerking met anderen.

Zo heeft kortgeleden het sollicitatieproject plaatsgevonden. Leerlingen van het Thorbecke Voortgezet Onderwijs konden in een rollenspel een sollicitatiegesprek oefenen voor een stageplaats. Rotary-leden hadden daarin de rol van directeur of personeelsfunctionaris. Een geslaagde avond, die heel leerzaam bleek voor de leerlingen, maar ook voor de clubleden.

De naam Rotary komt van het woord “roteren”. Oftewel bij toerbeurt. In 1905 komt in Chicago wekelijks een groepje mensen bijeen en men belegt om toerbeurt een bijeenkomst. Iemand stelt voor om een wiel als herkenningsteken te gebruiken. Dat is de voorloper geworden van het Rotary-wiel, dat nu wereldwijd door 1,2 miljoen Rotarians gedragen wordt.

Dit jaar viert de Rotaryclub Rotterdam-Alexander haar derde lustrum en is dus nog een vrij jonge club met iets meer dan 30 leden.