Filmproject

Filmproject Koemba, de zebra die zijn strepen kwijt is

Rotary Rotterdam Alexander organiseert elk jaar een voorpremière van een leuke en leerzame familiefilm samen met Pathé Schouwburgplein.

Op 15 juni 2014 werd de film Koemba (Nederlands gesproken voor kinderen vanaf 6 jaar) getoond in de grote zaal van het Pathé Schouwburgplein. Doordat de entree tickets aan Rotary Rotterdam Alexander gratis ter beschikking worden gesteld, kwam de gehele opbrengst van dit Filmproject ten goede aan de stichting SPOSA Child (onderwijs bieden aan kinderen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik in de Filipijnen) en Emma at Work (jongeren met een handicap helpen aan werkervaring). De kaarten werden verkocht voor € 12,50 per persoon. Daarbij was popcorn en een kop koffie/glas limonade inbegrepen.

Het thema van 2014 ging over anders zijn en hoe daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Jongens en meisjes met een handicap kunnen moeilijk aan een baan komen. Seksueel misbruikte meisjes in de Filippijnen kunnen geen onderwijs volgen.Koemba, de zebra die wat strepen mist, wordt in eerste instantie verstoten uit de groep. Gelukkig zijn er mensen zoals SPOSA Child en Emma at Work, die zich het lot van deze mensen aantrekken en zich inzetten om hen een goed bestaan te geven.

15 juni was ook een “andere” zondag. Het was Vaderdag. Bij uitstek een prima gelegenheid om met de familie naar een leuke film te kijken.

De trailer van de film Koemba kunt u hieronder bekijken:

Bij binnenkomst, werd een kop koffie of een glas limonade aangeboden. Verder was er een optreden van het kinderkoor “Prettig Weekend” onder leiding van Kees Verhaar. Daarna werd de film getoond.

de_LAMMIE-300 Tenslotte maakte Marie-Louise Oosterloo, voorzitter van Rotary Rotterdam Alexander de prijzen bekend van de loterij met o.a. een overnachting op de Lammie.

Het hele programma duurde tot 12.00 uur.