Installatie van twee nieuwe leden

Op 8 oktober 2018 installeert voorzitter Wendy Voorwinde, samen met Ronald Verboven, twee nieuwe leden. Te weten Lyanna Hoogendijk (voedingsmiddelentechnologie) en Hans Hommel (advocatuur). Zij ontvangen de oorkonde en de Rotary-speld. Wij heten Lyanna en Hans van harte welkom bij Rotary Club Rotterdam Alexander.

Tijdens deze clubavond heten we ook de gouverneur van ons district, Sjerp van der Vaart, van harte welkom. Hij houdt een inspirerende betoog. Op de foto hieronder ziet u Wendy Voorwinde (voorzitter RCRA) en Sjerp van der Vaart (Gouverneur Rotary D1600)

Sjerp van der Vaart is enthousiast over het door Rotary Club Rotterdam Alexander ontwikkelde Rotary fietswiel, dat bijdraagt aan de zichtbaarheid van Rotary.