Jubilerende Rotary trakteert

Dit jaar viert Rotary Club Rotterdam Alexander haar 4e lustrum, oftewel haar 20 jarig bestaan. Maandag 12 februari 2018 kwamen leden, voormalig leden, relaties en genodigden bijeen in de St. Laurenskerk om dit heugelijke feit te vieren.
En wie jarig is, trakteert! Tijdens deze feestelijke bijeenkomst werden cheques overhandigd aan vier verschillende initiatieven. De Rotary probeert altijd de wereld een beetje beter te maken. Dit keer was het idee om juist maatschappelijke projecten ‘dicht bij huis’ te steunen. Diverse projectvoorstellen zijn in de voorgaande periode aan de Rotary gepresenteerd.

Vier projecten
Scoutingclub Stella Maris heeft tijdens hun presentatie overtuigend duidelijk gemaakt hoe zij kinderen en jongeren begeleiden naar steeds meer zelfstandigheid.
Via het buurtwerk in de wijk (Alexanderpolder) zijn diverse projecten aangedragen. Dat resulteerde in drie projectvoorstellen, die ook aan de club gepresenteerd zijn.

  1. De Bizon-club, die zich richt op kinderen met mantelzorgverplichtingen. Zij wilden geld voor een uitstapje met deze kinderen.
  2. Het Tuinteam, dat met vrijwilligers tuintjes opknapt bij bewoners die dat om wat voor reden niet meer zelf kunnen. Hun grote wens is een vervoermiddel. Bijvoorbeeld een tuktuk, waarmee de vrijwilligers zich, met hun gereedschap, veilig en redelijk snel binnen de wijk kunnen verplaatsen.
  3. De wijkkeuken van het Huis Van de Wijk aan de Kobehof, die dringend verlegen zit om nieuwe kookplaten en een nieuwe oven, omdat de oude apparaten niet meer of slecht functioneren.

Alle vier projecten vielen in goede aarde en hebben Rotary  Alexander geïnspireerd om naast het lustrumfonds van € 5000 extra fondsen te werven voor deze projecten, waarmee het totaalbedrag uitkwam op € 6250. Ook hecht de Rotary waarde aan een duurzame relatie met buurtwerk Alexander en in het bijzonder met de genoemde projecten.

Aan Harriette Verwey, gouverneur van Rotary District 1600, de eer om de cheques uit te reiken. Voorzitter Andries Ponsteen vertelde over 20 jaar “gewoon een leuke club”. Bert Kuipers, zelf lid van onze club en Citypastoraal werker vertelt over de Laurenskerk als spiritueel en religieus centrum. Frank Migchielsen, directeur Laurenskerk sprak over het gebouw door de tijd heen. Hayo Boerema speelde verschillende improvisaties op het indrukwekkende orgel van de Laurenskerk
www.rcra.nl