Kick off Project Rotarywiel

De officiële start van het Rotary-fietswiel-project vond plaats op 4 september 2017. Aan de gouverneur van ons district, Harriëtte Verwey, de eer om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen. RC Rotterdam Alexander wil de fietswielen aan zusterclubs  verkopen voor € 20,– per stuk. Op de verkoopprijs van de wielen zit een marge, waarmee de club hoopt zo € 10.000.- ‘bij elkaar te fietsen’ voor het Shelterboxproject van Rotary International.

Rotaryclub Rotterdam Alexander heeft ter gelegenheid van haar 4e Lustrum een ‘Rotary-wiel’ ontwikkeld, dat je in je fietswiel kan bevestigen. Het wiel is van dunne kunststof, in de Rotary-kleuren geel en blauw en makkelijk te bevestigen in praktisch elke fiets. Op het wiel staat de slogan ‘Rotary draait voor het goede doel’.

Clubs kunnen het wiel gebruiken voor eigen acties voor een goed doel. Of als ze samen gaan fietsen.
Lees meer op de speciale website: http://rotarywiel.rcra.nl of zoek contact via rotarywiel@rcra.nl