Marja Davids is de nieuwe voorzitter

marja-davidsMarja Davids is de nieuwe voorzitter bij Rotary Rotterdam Alexander.
Op de vraag waarom ze ja heeft gezegd op het voorzitterschap, vertelt ze dat Rotary in een veranderingsproces zit.

Basisgedachte Rotary
“Ooit zijn er in het verleden mooie regels en richtlijnen bedacht, waar Rotary en haar leden aan moeten voldoen”, aldus Marja Davids, “maar het is van belang om nieuwe wegen te zoeken om aansluiting te houden bij de steeds sneller veranderende maatschappij. Welke behoeften leven er? Hoe is de tijdgeest? Hoe kunnen wij daar invulling aan geven?”
Als directeur/eigenaar van Kootsjhuys, is zij gewend te denken in mogelijkheden en vindt zij het een uitdaging om met de leden samen te zoeken naar innovatie en vernieuwing.

Roulerend voorzitterschap
Bij Rotary is het de gewoonte dat elk jaar iemand anders de voorzittersrol op zich neemt. (Daar komt ook de naam Rotary vandaan.) Omdat Marja het belangrijk vindt dat er een lange termijn visie wordt ontwikkeld, heeft zij samen met de beoogd voorzitter voor de periode 2017/2018, Andries Ponsteen, een meerjarenplan geschreven. Daarin komt onder andere aan de orde dat de clubstructuur en interne communicatie versterkt wordt. Dat gekozen wordt voor meer samenwerking met zusterclubs, maar dat het vooral belangrijk is om de basisgedachten van de Rotary (maatschappelijke betrokkenheid, kennisoverdracht en dienstverlening) te behouden, maar wel aangepast aan de normen van deze razendsnel veranderende tijd.

Werkelijkheid bleek anders
Het was overigens geen vanzelfsprekende stap van Marja Davids om zes jaar geleden lid te worden van een Rotaryclub. Het veelal niet zo vlotte imago van Rotary bleek in de werkelijkheid echter heel anders te zijn. Ze trof een actieve club aan van zo’n 30-tal leden met een mix van verschillende beroepen. Met ongeveer een derde bleken ook de vrouwen aardig vertegenwoordigd.
“Ik vind dat de individualisering in de maatschappij steeds meer een rol speelt. Voor mij is de Rotary daarin een mooie tegenhanger. Je komt regelmatig samen met gelijkgestemden, leert elkaar kennen, kan op elkaar bouwen. Daarnaast doe ik inspiratie op bij de vele interessante presentaties van sprekers uit alle hoeken van de samenleving. ”
Juist ook de a-typische Rotary-leden, interessante bedrijfsbezoeken en het feit dat je gezamenlijk iets positiefs kan betekenen voor de maatschappij, spreken haar aan.

Toegevoegde waarde
Ze benadrukt dat Rotary geen commercieel zakennetwerk is. Maar dat de service-gedachte voorop staat. Wat haar aantrekt is het feit dat ze juist iets anders kan doen, dan haar dagelijkse werkzaamheden. Dat omzet maken en geld verdienen hier geen rol speelt. Maar waar ze inspiratie op kan doen. “Als zelfstandige kan ik alleen niet veel voor de maatschappij betekenen, maar in samenwerking met andere leden en andere Rotary clubs kan je een verschil maken. Het voelt goed als je ergens met elkaar moeite voor doet, wat ook nog eens een toegevoegde waarde heeft. ” Volgens Marja een soort basisbehoefte bij Rotaryleden.

Jubileum Het Kootsjhuys
Toen Marja Davids in 2006 haar bedrijf Kootsjhuys oprichtte stond het vak van coach nog in de kinderschoenen. Daarvoor had zij voor een groot opleidingsinstituut mee gewerkt aan het ontwikkelen van een vakopleiding voor coaches. En heeft ze de studie gedragswetenschappen gevolgd. Zij was een van de pioniers op coachgebied en mag trots concluderen dat ze dit jaar met haar onderneming het 10-jarig bestaan kan vieren. “Het vak is volwassen geworden. Waar een coach vroeger geassocieerd werd met ‘problemen’, ziet men het nu als het werken aan verdere ontwikkeling”, zo vat Marja de verandering in haar vakgebied samen.
En in haar rol als nieuwe voorzitter van Rotary Rotterdam Alexander hoopt Marja Davids ook mee te kunnen werken aan de verdere ontwikkeling van deze leuke club.

www.kootsjhuys.nl