Medische ethiek (in de coronacrisis)

De coronacrisis heeft geleid tot veel ethische discussies. Twee artsen uit onze club, Monique Lander en Marie-Louise Oosterloo, organiseerden op 18 januari 2021 een medisch debat.

Ethische dilemma’s spelen dagelijks in de zorg en artsen moeten soms moeilijke ethische afwegingen maken. Ook in deze coronacrisis.

Tijdens het debat werd gediscussieerd over allerlei zaken die te maken hebben met ethische dilemma’s, zoals waarden en normen, rechtvaardigheid, wensen van pati├źnten, langer leven, beslissingen in de laatste levensfase, vaccineren en het coronabeleid.

Het doel was om clubleden over medische ethiek na te laten denken. Bij elk dilemma werd gevraagd argumenten voor en tegen te geven, geen meningen. Kijken door een ethische bril leverde boeiende discussies op!