Nieuw Rotary jaar, nieuwe voorzitter

Op 28 juni werd tijdens een feestelijke bijeenkomst Judith van Bossum als nieuwe voorzitter van onze club geïnstalleerd. Het was dit jaar een extra bijzondere avond omdat we voor het eerst weer een fysieke bijeenkomst hadden, na een hele lange periode van online bijeenkomsten.

Ronald Verboven heeft de voorzittersketen overgedragen aan de nieuwe voorzitter Judith van Bossum. Applaus! Nieuwe bestuursleden worden verwelkomd en de vertrekkende bestuursleden worden bedankt voor hun inspanningen. ‘ Eindelijk is het weer mogelijk om met elkaar aan tafel lief en leed te delen en plannen te maken voor de toekomst met onze mooie club’.