Nieuwe voorzitter Rotary

Huub Fabels ontvangt hamer van Marie-Louise Oosterloo

Uit handen van Marie-Louise Oosterloo ontvangt Huub Fabels de voorzittershamer en keten, behorende bij het voorzitterschap van Rotary Rotterdam Alexander.

Zoals gebruikelijk bij de Rotary wordt elk jaar een andere voorzitter benoemd. Op die manier “roteren” de leden. Marie-Louise kijkt terug op een druk, maar mooi jaar, waarin tal van projecten zijn verwezenlijkt.

Een jaar waarin sprake is geweest van geslaagde en zinvolle activiteiten. Lokale projecten, zoals helpen in het Kralingse Bos, meelopen bij de Kika Run. Of bijvoorbeeld de Mosselparty en het Filmproject, waarvan de opbrengsten naar diverse goede doelen is gegaan. Ook activiteiten, om de onderlinge verbondenheid te vergroten, zoals het lopen van het Pieterpad of de gezamenlijke asperge-maaltijd.

Fabels wil voortgaan op de ingeslagen weg, waarbij hij ook ruimte wil creeren voor nieuwe projecten. Zijn jaarthema is “Nieuw elan in de club/doorgaan met vernieuwen”. Afgelopen periode is de nieuwe website gelanceerd (www.rcra.nl) en is de club actief op Twitter en Facebook. Met name de zichtbaarheid naar buiten toe staat hoog in het vaandel. Een van de doelen is om nieuwe leden te interesseren voor de Rotary.

Rotary International

Bij Rotary International is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het thema “Polio de wereld uit”. Mede dankzij de inzet van leden over de hele wereld is dat gelukkig ook nagenoeg gelukt. Een van de doelstellingen van Rotary is het ondersteunen van dergelijke maatschappelijk verantwoorde projecten, zowel lokaal, nationaal als internationaal.