Rotary Rotterdam Alexander helpt Kralingse Bos

Rotary Rotterdam Alexander helpt Kralingse BosHet Kralingse Bos op de zonnige lente-ochtend 29 maart is de achtergrond voor een enthousiast groepje vrijwilligers. Zo’n 15 leden van Rotary Rotterdam Alexander verzamelen zich in de Heemtuin van het Kralingse Bos.

Namens de Rotary overhandigt Andries Ponsteen aan Marius Huender van de Vrijwilligersgroep Kralingse Bos een cheque, die gebruikt zal worden voor het maken en plaatsen van een aantal bijzonder vogelkasten. Maar daar blijft het niet bij. Vandaag worden ook de handen uit de mouwen gestoken. En onder de bezielende leiding van Marius en een paar vaste vrijwilligers gaan de Rotaryleden aan de slag. Gewapend met boomzagen, takkenscharen en snoeischaren worden enkele “ecowallen” in de buurt van de Beatrixlaan gerepareerd en gefatsoeneerd. Losliggend zwerfhout wordt verzaagd en bijeengebracht.

Ecowallen

Snoeihout, stronken en twijgjes worden verzameld en in een wal gestapeld. Er ontstaat een natuurlijke verhoging die als afscherming of beschutting dient voor vele soorten van leven. Allerlei insecten, paddenstoelen, mossen en ander leven vinden in de wal hun onderkomen. Het wordt als het ware een levend biodivers flatgebouw waar het welig tiert van leven, wonen, jagen, eten en gegeten worden.

Uiteindelijk ‘verdwijnt’ de hoop in de natuurlijke kringloop en blijft er uiteindelijk een dun laagje vruchtbare compost/humus achter. Naast beschutting voor vogels en andere kleine dieren biedt de ecowal ook een uitstekende overwinteringplek voor bijvoorbeeld padden, kikkers en egels.

Achtertuin

Het was de tweede keer dat de Rotaryclub op deze manier de helpende hand toestak in haar “achtertuin” het Kralingse Bos. Want de club komt wekelijks bijeen in de Kralingse Golfclub of in De Schone Lei.

De andere vrijwilligers zijn blij verrast dat de Rotary een vlotte en actieve club blijkt te zijn, die een zinvolle bijdrage weet te leveren aan het prachtige Kralingse Bos.