Selfies

Verschillende presentaties van eigen leden. Zo vertelt Wim over de natte sector in Rotterdam, Marie-Louise iets over vaccineren en geeft Bert een korte inkijk in zijn levensverhaal.