Sposa Child

sposa-child-logo

SPOSA CHILD is een kleine, charitatieve en humani­taire stichting met als doel geld bijeen te brengen om ondersteuning te bieden aan kinderen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik in de provincie Negros in de Filippijnen.

SPOSA Child zamelt geld in door sponsoring of schenkingen te stimuleren en door bewustwordings­acties en –campagnes te organiseren. Al het geld dat SPOSA Child inzamelt wordt rechtstreeks aan de onderwijsbehoeften van haar begunstigden besteed.
SPOSA Child gelooft dat onderwijs het beste middel is om jonge slachtoffers te helpen. Hierdoor krijgen ze de gelegenheid om te her­stellen, hun welzijn terug te krijgen en om weer een normaal leven te leiden.

In de Filippijnen werkt SPOSA Child nauw samen met een locale organisatie van vrijwillige professionals in de provincie Negros. Dit zijn artsen, juristen, psychotherapeuten, verpleegsters, orde­handhavers, onderwijzers en maatschappelijk werkers die hun tijd en talenten vrijwillig geven om de algehele zorg en bescherming van seksueel misbruikte kinderen te garanderen.
SPOSA Child draagt bij aan het werk van de vrijwilligers door dat deel van hun zorg te steunen dat met onderwijs­financiering te maken heeft.

Webpagina van SPOSA Child

Onze club steunt SPOSA Child met de opbrengsten van het “Filmproject 2014“.