Wereldwijd netwerk

Rotaryclub Rotterdam Alexander maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van Rotary International (RI). Rotary International telt 530 districten in 200 landen en geografische gebieden. Er zijn 32.000 clubs met in totaal 1.2 miljoen leden.

Nederland is verdeeld in 7 districten, elk geleid door een gouverneur. Rotary telt in Nederland 500 clubs en bijna 20.000 leden.

Uitgangspunten van Rotary:

  • Elke Rotaryclub is samengesteld op basis van het zogenaamde classificatiebeginsel: een beroepsgroep wordt door een of hooguit enkele leden vertegenwoordigd.
  • De leden van een Rotaryclub, Rotarians, komen (twee)wekelijks enkele uren bijeen op een vaste dag,
  • Service above yourself: Rotary clubs zetten zich in voor anderen en een betere omgeving. Ze willen een bijdrage leveren aan de maatschappij.
  • Door samen projecten aan te pakken, ontstaat kameraadschap, ofwel fellowship. Eveneens een belangrijke pijler van de Rotary.
  • Een Rotaryclub handelt binnen de statuten zoals die door Rotary International zijn ontworpen en vastgesteld. Deze handelswijze is het huishoudelijk reglement van een club.
  • Rotary reikt veel verder dan de eigen club: niet alleen met projecten, zoals bijvoorbeeld de gezamenlijke strijd tegen Polio, maar elke Rotarian is welkom in iedere Rotaryclub waar dan ook ter wereld.